27-03-23: Problemer med mail- og websider

P.g.a. en software-fejl på den web- og mail-server vi benytter os af, kan vi aktuelt ikke opdatere den i dag helt nødvendige sikkerheds-licens, med det resultat at mange funktioner hæmmes.

Opdateringen plejer at ske automatisk med et vist interval. Hvis sikkerheds-licensen ikke bliver rettidigt opdateret, som i vores tilfælde nu, så er der flere funktioner som blokeres i  både mail-tjenesten og på websiderne...

Derfor har vi alle sammen, som bruger disse tjenester, store problemer med foreningens websider og med vores mailtjeneste. Tjenester  som vi har dels gennem samarbejdet med foreningen Servergruppen og dels gennem samarbejdet med foreningen Djurs-domaenerne.dk.

Vi beklager meget dybt at disse tjenester i øjeblikket er ude af drift og har været det alt for længe. Sammen med de frivillige i de to foreninger arbejder vi frivillige i Grenaas.net intenst på at løse software-problemet hurtigst muligt, så sikkerheds licenserne kan bringes tilbage til automatisk opdatering og så normal drift genopstår for alle brugere af tjenesterne ! - Vi har forsøgt mange forskellige løsninger, men endnu uden tilstrækkeligt held. Vi fortsætter ufortrødent arbejdet.

For at vi ikke skal være helt uden kontakt-muligheder, mellem Grenaas.net's medlemmer, bestyrelse og aktive, har vi taget initiativ til denne alternative hjemmeside www.grenaasnet.dk - Så vær venlig at holde øje med opslag hér !

Hvis dine mail-problemer går dig på, så vil vi anbefale dig at du - som mange af os andre - anskaffer dig en gratis ekstra mail adresse, f.eks. en såkaldt webmail hos Microsoft eller Google.
At det kaldes webmail skyldes at man i stedet for at anvende et mailprogram til at sende og modtage mail, så håndterer man mail ude på nettet, ved at bruge en såkaldt browser, - altså at gå på internettet via sit internet-program og logge automatisk ind på sin mailkonto hos f.eks. Microsoft eller Google, - helt på samme måde som vi plejer at kunne håndtere mails på vores egen webside: webmail.djurs.net.

Du kan oprette en gratis webmail konto hér:
Opret en webmail konto hos Microsoft.
Opret en webmail konto hos Google.

Hvis du laver dig en webmail, så husk at orientere familie, venner og bekendte samt samarbejdspartnere om din ekstra e-mails adresse, - ved at sende dem en forklarende e-mail fra den. - Hvis de besvarer din mail kommer svaret automatisk ind i din webmail-kontos indbakke.

Vi giver løbende besked om udviklingen her på den alternative hjemmeside www.grenaasnet.dk ...

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen
Bjarke Nielsen
formand@grenaas.net